Kako je nastao kalendar

Kako je nastao kalendar

Kako se razvijao ili kako je nastao kalendar

Povijest kalendara je vrlo zanimljiva jer su se i sve stare kulture i civilizacije služile nekom vrstom kalendara, a narod Maya je koristio čak 20 vrsta kalendara i strogo su odvajale administrativne i svete kalendare. U starom Egiptu je napravljen prvi kalendar sa točno utvrđenim brojem dana u godini prije 6 000 godina. Što je ispravno, pisati kako se razvijao ili kako je nastao kalendar, kada i dan-danas islam i judaizam broji godine po svom kalendaru.

Staroegipatska godina je imala 365 dana podijeljenih u 12 mjeseci po 30 dana, a pet posljednjih dana se dodavao na kraju godine i imao je tri godišnja doba. Priča o sjetvi i žetvi je priča o tome kako je nastao kalendar, jer su poljodjelci pratili mjesečeve mijene, vrijeme sijanja, klijanja i žetve i tako došli do takve podjele, a pratili su i zvijezdu Sirius i po njoj odredili prijestupne godine i to je najbliže modernom kalendaru.

Kako je nastao kalendar po lunarnom i solarnom računanju

Ako se pratio sjetveni ritam, morali su izbrojati i koliko puta je izašao mladi mjesec na nebu, tako je ustanovljeno da godina ima 12 mjeseci. Kako je nastao kalendar po lunarnom i solarnom računanju se u starogrčkom i islamskom kalendaru spojilo u luni-solarno računanje koje je neko vrijeme koristio i starorimski kalendar, ali i tu je nastala zbrka jer je u islamskom kalendaru zbog toga umetnut 13-ti mjesec, a u starorimskom se nedostajala dva mjeseca.

Julijanski kalendar je prvo poravnanje postojećih odstupanja i napravljen je 46 godine prije Krista, a kako je nastao kalendar kojim se danas služi cijeli svijet zbog kojeg se i zove moderni kalendar, to je počelo s Gregorijanskim kalendarom u kojem su uzeti u obzir točni proračuni i mjerenja Nikole Kopernika radi ispravljanja svih odstupanja. Ovaj kalendar je postao službeni kalendar u svim katoličkim državama 1584 godine, ostale su ga države prihvaćale postupno zbog pravnih i državnih razloga.

Kako je nastao kalendar kod drugih naroda

Čini se da svaki narod ima neke posebnosti u svojim kalendarima ali se širenjem kršćanstva svuda prihvaćao i lunarni kalendar. Crkvenim raskolom pravoslavlje je zadržalo gregorijanski crkveni kalendar, a katolici i kasnije i protestanti koriste julijanski kalendar. Hebrejski kalendar i dan danas smješta Novu godinu u proljeće. Kako je nastao kalendar kod muslimana, po lunarnom kalendaru, brojanjem godina po hidžri (bijeg Proroka Muhameda iz Meke u Medinu), njihovo brojanje godina se razlikuje od drugih kalendara.

Francuska je 1793 godine uvela kalendar Francuske revolucije, ali je ukinut već 1805 godine, bio je lunarni, a onih 5 dana viška se na kraju godine dodavalo kao dane za svečanosti. I dok se pokušava ustanoviti kako je nastao kalendar još se više raspravlja o neuravnoteženosti kalendara i koliko je potrebna reforma postojećeg kalendara. Počelo je između dva svjetska rata u Ligi naroda, nastavlja se s tim naporima i danas u Ujedinjenim narodima, ali svijet još nije dogovorio Svjetski kalendar.

Tagovi: