Revolucija u komunikaciji koju donose inovativne tehnologije koje mijenjaju način života odvija se pred našim očima sa svakim novim izumom i unapređenjem. U digitalnom dobu, pojam komunikacije prešao