Od drevnih vremena, ljudska mašta je gorjela na ispričanim pričama o izgubljenim blagima, zakopanim gusarskim kovčezima i skrivenim dragocjenostima koje čekaju da budu pronađene. Te priče, često prene