Jedan od najvažnijih koraka u uspješnom prebrođivanju neusklađenosti u seksualnim željama sa svojim partnerom je otvorena i iskrena komunikacija. Često se događa da se jedan partner osjeća nezadovoljn