U kontekstu pristupačnosti i dostupnosti usluga, debata između online bankarstva i tradicionalnih banaka nikada nije bila aktualnija. Online bankarstvo vs. tradicionalne banke: usporedna analiza ukazu