U potrazi za odgovorom na pitanje Koje su alternative tradicionalnim bankovnim kreditima?, sve više ljudi se okreće Peer-to-Peer (P2P) posudbama. Ovaj model financiranja omogućava pojedincima da posuđ