Ljubav, u svim njenim oblicima, složena je i dinamična sila koja pokreće ljudska bića kroz povijest. Međutim, kada razgovaramo o konceptu ‘vječne ljubavi’, ulazimo u područje gdje se prepliću romantič