Prvi koraci u virtualnom svijetu dating aplikacija mogu biti jednako uzbudljivi kao i sam prvi spoj licem u lice. Zabava i uzbuđenje: Druženje na dating aplikacijama kao igra započinje onog trenutka k