U svetu tarota, osnove umetnosti čitanja tarota postavljaju temelj za svakog aspiranta koji želi ovladati ovom drevnom praksom. Umetnost čitanja tarota: Tehnike najboljih čitatelja karata za početnike