Kako kontrolirati impulsivno kockarsko ponašanje: Tehnike za samokontrolu počinju s osnovnim, no najvažnijim korakom – prepoznavanjem problema. Priznati sebi da kockanje nije više samo zabava, već pon