Tarot je drevna praksa koja se koristi za introspekciju, samorazumijevanje i predviđanje potencijalnih ishoda u životu pojedinca. Kao početnik u svijetu tarota, prvi korak je razumijevanje osnova ove