Fleksibilnost u financiranju igra ključnu ulogu u suvremenom ekonomskom okruženju, a posebno dolazi do izražaja kada je riječ o osobnim kreditima u Bugarskoj. U situacijama kada se građani suočavaju s