Etika ima ključnu ulogu u dijeljenju erotskih fotografija na sex oglasima. Dok su takve slike često korištene za privlačenje pažnje ili prodaju usluga, važno je da se pridržavaju određenih etičkih sta