Razumijevanje osnovnih razlika između zajmova i kredita ključno je za donošenje informirane odluke o financiranju koje će najbolje odgovarati vašim potrebama. Iako se termini “zajam” i “kredit” često