Planiranje budžeta ključno je za osiguranje financijske stabilnosti i jedan je od najefikasnijih načina kako se nositi s financijskim izazovima i neočekivanim troškovima. Da bismo efikasno upravljali