Ljubav se često smatra jezikom koji nadilazi potrebu za riječima, a ljubavni izrazi koji se očituju kroz svakodnevne geste mogu biti snažan pokazatelj dubokih osjećaja koje vaš partner gaji prema vama