Kockanje može biti zabavan oblik razonode, ali važno je prepoznati trenutke kada je potrebno napraviti pauzu. U ovom dijelu članka Kada je vrijeme za pauzu: Strategije za zdravo kockarsko ponašanje, i