Kako se računa kvocijent inteligencije IQ

Kako se računa kvocijent inteligencije IQ

Kako se računa kvocijent inteligencije IQ i što on znači

Inteligencija je skup mentalnih sposobnosti neke osobe koje joj omogućavaju učenje novih vještina i znanja, primjenu naučenog, snalaženje u vremenu i prostoru i interakciju s drugim ljudima i ostalim živim bićima. Smatra se da se razvoj inteligencije zaustavlja između 13 i 20 godine života, no, nove generacije znanstvenika vjeruju u cjeloživotno učenje. Kako se računa kvocijent inteligencije IQ i što on znači, računa se kroz seriju standardiziranih testova, a rezultati izdvajaju genijalce, prosječne i osobe s poteškoćama.

Kako se računa kvocijent inteligencije IQ, uzima se u obzir stvarna dob ispitanika, i dob kojoj odgovaraju rezultati testova, zatim se mentalna zrelost dijeli sa kronološkim godinama i rezultat pomnoži sa 100. Ako dijete od pet godina riješi testove šestogodišnjaka njegov IQ je 120. IQ skala razlikuje genijalnost (IQ od 140 na više), vrlo visoku inteligenciju )IQ 120 – 140), visoku inteligenciju (IQ 111 – 120), prosječnu inteligenciju (IQ 90 – 110), ispod prosječne inteligencije pogledajte u nastavku.

Kako se računa kvocijent inteligencije IQ i što kada je ispod prosječan

U znanosti nativisti se drže teorije da je inteligencija isključivo stvar nasljeđa, dakle genetski predodređena, a empiristi se drže teorije po kojoj inteligenciju formiraju okolinski utjecaji. Iako se još od 1912 godine zna kako se računa kvocijent inteligencije IQ i što kada je ispodprosječan suprotstavljene znanstvene teorije se nisu pomirile. IQ skala nadalje pokazuje, graničnu ili rubnu inteligenciju (IQ 70 – 89), slijedi je lakša retardacija (IQ 50 – 69) i na kraju umjerena retardacija (IQ 35 – 49).

Kod mentalnih poremećaja ovi testovi po kojima i kako se računa kvocijent inteligencije IQ pomažu da se iznađe najoptimalniji pristup takvim osobama i kako da im se pruži najefikasniji način pomoći. Po IQ skali idu dalje teža retardacija (IQ 20 – 34) i na kraju teška retardacija (IQ ispod 20), ovi rezultati se koriste za utvrđivanje intelektualne invalidnosti i ostvarivanje prava na brigu zajednice o njima. Procjena i mjerenje inteligencije su složeni postupci, ali genijalnima oslobađaju put, a onima sa poteškoćama pomažu.

Kako se računa kvocijent inteligencije IQ i koliko smo pametni statistički

Genijalci su često neshvaćeni, ne uklapaju se i ne prilagođavaju se dobro, mozak im radi prebrzo i nemaju vremena ni strpljenja čekati sporomisleće da shvate. Zašto i kako se računa kvocijent inteligencije IQ i koliko smo pametni statistički je važno jer svi živimo zajedno, a ne uklapaju se svi jednako. Statistički samo oko 1 – 2 % posto imaju IQ 140 ili više od toga, pa bi mogli reći da svijetu treba više genijalaca.

Od kada se i kako se računa kvocijent inteligencije IQ možemo malo bolje razumjeti jedni druge i podnositi mušice jedni drugih. Oko 99,5 % ispitanika ima IQ 60 – 140,95 % ih ima IQ 70 – 130,75 % rezultata su IQ 85 – 115, a velikih 50 % ima IQ 90 – 110. Dakle, u globalu testovi i mjerenja IQ ne garantiraju nikome uspjeh, niti smiju nekoga negativno izolirati, trebaju pomoći snošljivijem životu svih sa svima.

Tagovi: