Inteligencija je skup mentalnih sposobnosti neke osobe koje joj omogućavaju učenje novih vještina i znanja, primjenu naučenog, snalaženje u vremenu i prostoru i interakciju s drugim ljudima i ostalim