Motivacija je izrazito važna stavka u životu. Ona je ta koja pokreće pojedinca kako bi on ili ona stremio ka boljim stvarima u životu. Kako je važna u životu, tako je važna i poslodavcima na poslu jer