Rođenje djeteta jedan je od najljepših događaja koje osoba može doživjeti. Radi se o iskustvu koje u potpunosti preokreće vaš svijet jer odjednom više niste odgovorni samo za sebe već se morate pobrin